Adam Evans

About

English:

In every walk with nature, one receives far more than he seeks. This series explores the beauty of nature and the wildlife found within it, using a range of found materials and foraged shrubbery scavenged whilst adventuring in nature. I have used cyanotype and printmaking processes to showcase the natural beauty of different species of bird- each print being unique like the birds themselves. By capturing the soft textures within the feathers and the rippled atmosphere within the watered background that surrounds them, the Birds of a Feather Collection focuses on simple aspects of nature that are often overlooked within today’s contemporary culture.

 

Welsh:

Ym mhob taith gyda natur, mae rhywun yn derbyn llawer mwy nag y mae’n ei geisio. Mae’r gyfres hon yn archwilio harddwch natur a’r bywyd gwyllt a geir ynddi, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau a ddarganfuwyd a llwyni wedi’u fforio wedi’u sborionu wrth anturio ym myd natur. Rwyf wedi defnyddio cyanoteip a phrosesau gwneud printiau i arddangos harddwch naturiol gwahanol rywogaethau o adar – pob print yn unigryw fel yr adar eu hunain. Trwy gipio’r gweadau meddal o fewn y plu a’r awyrgylch crychlyd o fewn y cefndir dyfrllyd o’u cwmpas, mae Casgliad Adar Plu yn canolbwyntio ar agweddau syml ar natur sy’n aml yn cael eu hanwybyddu o fewn diwylliant cyfoes heddiw.

 

Birds of a Feather – Robin
Cyanotype
25x25cm
£120

 

Birds of a Feather – Green finch
Cyanotype
25x25cm
£120

 

Birds of a Feather – Blue Tit
Cyanotype
25x25cm
£120

Artist

Adam Evans

Category
Arts Open